13. aprillil Võrumaa Kutsehariduskeskuses "Ökoturismi turundus"

13. aprillil algab Väimelas, Võrumaa Kutsehariduskeskuses 40 tunniline koolitus "Ökoturismi turundus". Kursus on osalejale tasuta. Osaleda saavad täiskasvanud inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud). Kursusel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.

Registreerimine: Võrumaa Kutsehariduskeskus
Õppetalitus, täiskasvanute koolitus
tel 785 0817; 56905389
e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

06.04 – 02.05.2016.a., kokku 40 tundi
KAVA

6.aprill 2016
Koolitaja: Aivar Ruukel
9.30 – 11.00 Sissejuhatus ökoturismi. Kursuse õpieesmärgid, õppekava ja tehnilised vahendid.
11.15 – 12.45 Turismiturunduse ABC. Sihtgrupp, USP, eristumine, positsioonimine.
12.45 – 13.15 Lõunapaus
13.15 – 16.15 Internetiturunduse praktikum.

13.aprill
Koolitaja: Aivar Ruukel
9.30 – 11.00 Klienditeekond. Kuidas kaasata kliendid oma teenuste ja piirkonna turundusse?
11.15 – 12.45 Sotsiaalmeedia võim ja võimalused.
12.45 – 13.15 Lõunapaus
13.15 – 16.15 Facebookis turundamise praktikum.

20.aprill
Koolitaja: Aivar Ruukel
9.30 – 11.00 Ühisturundus. Sihtkohaturundus.
11.15 – 12.45 Google tööriistakast.
12.45 – 13.15 Lõunapaus
13.15 – 16.15 Youtubes turundamise praktikum.

27.aprill
Koolitaja: Aivar Ruukel
9.30 Setomaa õppereis. Ühisturunduse parimad praktikad.

2.mai
Koolitaja: Aivar Ruukel
9.30 – 11.00 Kokkuvõtted kursusel omandatust.
11.15 – 12.45 Oma lõputööde esitlused
12.45 – 13.15 Lõunapaus
13.15 – 16.15 Oma lõputööde esitlused ja lõpuaktus.