Koolituse sihtrühm on loodusturismi eriala õpilased, loodusgiidid ning keskkonnahariduse spetsialistid. Õppepäev ei ole suunatud ainult kitsalt linnuturimiga tegelejatele, vaid annab praktilist kasu kõigile looduse vahendamisega tegelevatele inimestele.

Koolitusel õpitakse määrama tavalisemaid vee- ja rannikulinde. Tutvume tavalisemate laululindudega ning õpime linnuretke juhendamise metoodikat. Päeva keskel toimub loeng, mis tutvustab erinevaid kliendisihtrühmi. Toimub praktiline rühmatöö, kus osalejad jagavad oma kogemusi.
Päeva teises pooles toimub tutvumine Põhja-Läänemaa olulisemate linnupaikadega (vajalik oma transport). Koolitus toimub ajal, mil Lääne-Eestis peatub arvukalt läbirändavaid vee- ja rannikulinde.

Lektoriks on ornitoloog ja loodusteaduste populariseerija Marko Valker. Õppepäeva maksumus on 45 eurot. Huvilistel palume registreeruda hiljemalt 12. aprilliks.

https://www.facebook.com/events/295313274333524/