Kutsekoda

Loodusgiidi koolitused:

Loodusgiidide Ühing
MTÜ Lahemaa Ökoturism

Loodusharidus:
Maaülikooli loodusturismi eriala

Haapsalu Kutsehariduskeskus

Kutse andmise protsess

Mida kutse omamine annab?

Kutse on kindlasti seda omavale giidile müügiargument, eelkõige suheldes klientide ja tööandjatega. Kindlasti ei tähenda kutse kõrgemat palka, vaid võimaldab tööandjal asutuse palgapoliitika kujundamisel paremini eelistusi teha.
Kutse on kummardus kliendi poole, kuna pakutakse kontrollitud kvaliteeti ja on märguanne tööandjale, et töötaja vastab kutsestandardi nõuetele. Kutse eeldab pidevat täiendõpet, nii erialast kui klienditeeninduslikku ja pidevat tööpraktikat, et tagada giidi ühtlane stabiilselt kõrge tase.
Kindlasti ei tähenda kutsetunnistuse olemasolu, et alati oleks tegemist pädevama giidiga, kui see, kellel seda pole. Kuid täiesti kindel võib olla, et kutseline giid ei paku ebakvaliteetset teenust, aga kutseta giidi puhul on kvaliteedi osas tegu õnnemänguga.

Üritused