Loodusharidus

Loodusgiidi koolitused:

Loodusgiidide Ühing
MTÜ Lahemaa Ökoturism

Loodusharidus:
Maaülikooli loodusturismi eriala

Loodusgiid kui elukutse või hoopis hobi?

Loodusgiidi elukutse, nagu iga teinegi elukutse tänapäeval, vajab koolitust, kuna sisaldab kutsespetsiifilisi oskusi ja teadmisi, mida iseseisvalt omandada on raske.

Loodusgiid on giid, kes on spetsialiseerunud looduse ja pärandkultuurmaastike vahendamisele ning keskkonnasäästliku maailmavaate kujundamisele.

 Loodusgiidi töös on järgnevad kolm küsimust määrava tähtsusega:
1. Miks sa seda tööd teed ja mida saavutada soovid?
2. Mismoodi sa oma tööd teed ja millist metoodikat kasutad?
3. Milliseid materjale oma töös kasutad?

Mõisted

Loodusgiid
Rännak
Maastik...