Eesti loodusgiidide Ühingu juhtimine on selge ja läbipaistev! Igapäevase juhtimisega tegeleb ühingu kolmelkiikmeline juhatus. Vajadusel on võimalik luua juurde volinike koosolek ja ühingule järelvalvet teostab liikmete üldkoosolek. Ühingu juhtimis struktuur on täpsemalt kirjeldatud meie põhikirjas! 

3. detsembril 2015 valisid asutajaliikmed (Krista Kingumets; Tauri Purkas, Maie Itse; Riina Laanetu; Ene Riiberg; Maarja Orusalu; Aare Mae; Rauno Masing; Priit Adler; Aivar Ruukel; Lemmi Erin; Asta Viigipuu; Kaisa Linno; Kauri Kivipõld) kolmeliikmelise juhatuse!

Juhatus:

  • Kauri Kivipõld   5556 3088   kauri.kivipold@loodusgiid.ee
  • Krista Kingumets 5562 4391 Kirista.kingumets@loodusgiid.ee
  • Priit Adler 5132149  priit@okokratt.ee

Põhja-Eesti

Lõuna-Eesti

Lääne-Eesti

Noorgiidid