Ühenduse liikmeks võib olla iga füüsiline isik, kes soovib kaasalüüa ühenduse eesmärkide saavutamisel. Samuti need isikud, kes täna tegutsevad loodusgiididena aga ei ole veel ennast atesteerinud vastava eriala inimesena.

Oleme seadnud endale eesmärgiks esindada loodusgiide kõigil tasanditel. Olla ühtse näo ja meeskonnana läbirääkimiste laua taga riigi ja kohaliku omavalitsuse juures. Arendame ka koostööd teiste erialaliitudega! Osaleme töörühmades ja mõttekodades, mis on suunatud loodusgiidikutse, töö ja väärtushinnangute arendamisele.

Lisaks sellele korraldame loodusgiidide tööd. Organiseerime erialast õpet ja täiendõpet. Liikudes maastikul propageerime looduse ja pärandkultuuri hoidu- teavitame nende tähtsust. Anname omapoolse panuse eesti turismiteenuse kvaliteedi tõstmiseks! Tutvustame ja levitame loodusgiidide väärtushinnanguid, sealhulgas kestlikku turismi, ökoturismi ja kestlikku arengut.

Meie ülesandeks on korraldada ja koordineerida loodusgiidide atesteerimist. Tutvustame ja propageerime loodusgiidi tööd ja kutsesüsteemi. Turundada ühiselt ühenduse liikmete tooteid ja teenuseid. Tegelda järelkasvu arendamise ja suunamisega. Samuti koordineerime ühenduse liikmete ühistegevust.